- Kvinnor utsätts för åldersrasism

Kvinnor över 40 är en outnyttjad resurs tycker de själva. För att ändra på det ordnade idag det lokala resurscentrat Fred - Rika ett seminarium för arbetslösa kvinnor.

En av deltagarna vid seminariet - Inger Löjdal från Östersund - anser att det finns en åldersrasism i dagens samhälle.

- Vi räknas inte när vi kommer upp i en viss ålder, säger hon till Radio Jämtland.