Överdriven oro för ombyggnaden av Norra Stambanan

Ombyggnationen av Norra Stambanan får inte så stora konsekvenser som företrädare för kommunerna i länet tidigare befarat.

Oron har varit tvådelad, dels för att restiden Östersund-Stockholm skulle förlängas med över en timme, dels för att SJ efter ombyggnationen skulle minska trafiken här uppe.

I går möttes företrädare för kommunen och SJ.

- Det var ett bra möte, vi har fått löfte av SJ att dom kommer att fortsätta köra här uppe även efter ombyggnationen, och det kommer inte heller att bli längre restider under byggnadstiden, säger Ove Wallberg vid Östersunds kommun.

När snabbtågsanpassningen av Norra Stambanan är klar 2008 väntas restiden Östersund-Stockholm bli omkring fyra timmar.