sport

Kommunen bör investera i skidstadion

För att skidstadion i Östersund ska bli en arena i världsklass föreslås nu kommunstyrelsen i Östersund att ansöka om 15 miljoner konor i bidrag från EU, för att kunna utveckla arenan. Pengarna ska användas till att bygga ett nytt mediacenter och för att säkra tillgången till tidig snö.

Investeringen beräknas kosta 30 miljoner kronor, och hälften av pengarna ska tas från kommunen och andra hälften från EU-medel, enligt det tjänstemannaförslag som läggs fram.

I juni presenteras en slutrapport på det totala utvecklingsbehovet av skidstadion och beräkningar på vad det kommer att kosta.