Sjukvård

Flest tonårsarborter i Jämtland

I Jämtlands län utförs flest tonårsaborter i förhållande till antalet invånare. "Det är ett misslyckande", säger Ingrid Haglund samordnande barnmorska för centrala barn- och mödrahälsovården.

Enligt en sammanställning som Socialstyrelsen har gjort så är Jämtland det län i landet där det utförs allra flest tonårsaborter i förhållande till antalet invånare. Förra året utfördes 26 tonårsaborter per 1 000 invånare i Jämtlands län.

– Det är ett misslyckande att alla vi som jobbar med ungdomar, både skolhälsovården, ungdomsmottagning och primärvården, inte lyckats bättre med att förebygga oönskade graviditer, säger Ingrid Haglund samordnande barnmorska för centrala barn- och mödrahälsovården.

Motsvarande aborttal för riket som helhet var 19,8. Det är en minskning med 5,3 procent jämfört med året innan.

Stockholms län hade näst flest tonårsaborter, medan lägsta abortfrekvensen bland unga fanns i Jönköpings, Kronobergs och Blekinge län.