skog

Skogsföretag inför premie

SCA Skog inför nu en sommarpremie till skogsägare på 40 kronor/kubikmetern för grantimmer och färsk, frisk granmassaved. Anledningen är att företagets granförbrukande industri går på högvarv och har stort behov av råvara.

Premien gäller virke som kontrakteras och avverkas före den 15 augusti i Jämtland, Västernorrland och Västerbotten.