- Skrota försvaret och bygg upp det på nytt!

Östersunds garnison skulle inte vara nedläggningshotad om det svenska försvaret hade varit mer rädd om ekonomin. Det hävdar Johan Thunberger som är analytiker på totalförsvarets forskningsinstitut.

Utgifterna har varit alldeles för stora när det gäller adminstration, staber och industri, säger Johan Thunberger till Radio Jämtland.

Men om man gjorde rätt saker, använde pengarna effektivt, skulle många fler förband kunna behållas, säger Thunberger vidare.

Som sitationen är idag så kan man ändå lägga ner garnisonen. Men han är mycket kritisk mot att ATS flyttas, det kommer att bli oändligt mycket dyrare än man trott.

Försvaret är en enormt kostnadskrävande apparat som ger väldigt lite för pengarna.