Nya regler ska ge bredband till fler

Post- och telestyrelsen anser att de som bor i glesbygden bör få bättre tillgång till bredband.

Därför har man ändrat i reglerna och tvingar nu Telia att tillhandahålla en så kallad bitströmslösning åt konkurrenter som vill sälja bredbandslösningar via telefonnätet.

På Telia reagerar man starkt över detta och säger att det är orimligt att de ska behöva investera åt konkurrenterna.

Poängen för konkurrenterna är att det blir billigare på det sättet att erbjuda bredband till kunder i till exempel glesbygd.