Resande

Stopp för tågen Östersund-Bräcke

En nedfallet träd över kontaktledningen vid järnvägsspåret satte på tisdagmorgonen stopp för tågtrafiken på sträckan Östersund och Bräcke. Resande med morgontåget söderifrån fick åka buss fram till Östersund och det blir fortsatt bussning av tågpassagerarna.

Först vid 12-tiden idag räknar tågtrafikledningen i Ånge med att ledningen ska vara reparerad. Tre turer med regionaltåget Mittlinjen hör till desom ersätts med buss mellan Östersund och Bräcke, under förmiddagen.

Södergående tåg med avgång klockan 11.35 från Östersund räknar man med ska kunna köra hela vägen, enligt Banverkets bedömning vid 8-tiden.