Lättare att förstå muséernas kunskap

Länet ser ut att bli ett nytt centrum för att utveckla pedagogiken inom historia och muséevärlden. Det vill i alla fall representanter från alla nordiska länder som tidigare i veckan var på Jamtli.

Bättre pedagogik, öppna dörrar mellan länets arkiv och inte minst samarbeta över gränserna står på dagordningen för den nya verksamheten.

Det hela grundar sig på en vilja till att få ut historia ännu mera än i dag och på att statsmakternra nu ställer högre krav på instutionernas pedagogik.