Få förbud mot farliga transporter

Det finns få regler i länet för vart farliga transporter får förekomma.

Bara Östersunds kommun har i sina trafikföreskrifter ett förbud, det gäller stuguvägen mellan krondikesvägen och rådhusgatan.

I övrigt finns i länet bara rekomenderat vilka transportvägar som är lämpliga.