Skärpta regler efter fler dödshot

Allt fler politiker blir hotade till livet. Under den senaste tiden har landstingsrådet Robert Uitto fått ta emot hot både per telefon och skriftligt.

Tidigare har vi berättat att landstingspolitikern Tomas Andersson är hotad på en hemsida på internet.

Till följd av hoten har man skärpt kontrollen av besökarna vid landstinget.