Fortsatt tvist om mutmisstänkt kommunchef

Östersunds kommun håller fast vid att den chef som stängdes av från jobbet för två år sedan och sen fick sparken hade tagit emot gåvor mot kommunens regler och har brutit mot lagen om upphandling. Det skriver kommunen i ett svar till Arbetsdomstolen.

I en lång och detaljerad skrivelse redogör man för hur tjänstemannen lämnat besked till olika intressenter innan beslut var fattade och hur en enda entreprenör fick chansen att lämna anbud när man insett att projekteringen delvis var felaktig. Kommunen berättar också att tjänstemannen tagit emot dyr sprit av en entreprenör och blivit bjuden på fotbollsresa till Trondheim av en annan.

Ett brott mot mutpolicyn som etablerades efter det att tjänstemannan dömts för mutbrott för snart tio år sen.

Genom tjänstemannens sätt att sköta upphandlingen - som handlade om att bygga om skidstadion i Östersund - har arbetet blivit dyrare för kommunen, den går antagligen också miste om ett EU-bidrag och förtroendet bland entreprenörer har skadats, skriver man. 

Kommunen menar att man hade rätt att avskeda chefen. Därför anser man inte att man behöver betala skadestånd för att man avskedade chefen. Polisens förundersökning lades ned eftersom brott inte kunde styrkas.