Vi blir färre - församlingarna slås ihop

Nitton av länets församlingar kommer att försvinna eller gå samman i större församlingar. I början av december beslutar stiftet om förändringarna.

Föllinge, Laxsjö och Hotagen blir i fortsättningen en församling. Vad den nya församlingen skall heta är inte klart men ett förslag är Hårkandalens församling.

På andra håll har det varit svårare att enas och i en del fall har man radat upp de gamla namnen som benämning på den nya, större församlingen.