Fritt fram för timmerbilar i tjältider

För att få köra tyngre timmertransporter på vägar med låg bärighet har regeringen ändrat reglerna i trafikförordningen.

I och med de nya reglerna ska Vägverket tillfälligt kunna höja bärigheten på en väg när det är tjäle i backen.