Försvarsproppen anmäld till Konstitutionsutskottet

Regeringens behandling av försvarspropositionen anmäls till Konstitutionsutskottet.

Det är två folkpartister i riksdagens försvarsutskott som lämnar in anmälan.

Dom tycker att det är oacceptabelt att ingen av totalförsvarsmyndigheterna fått tycka till om hur den framtida organisationen ska se ut.