Stolpföretag säger upp folk

Företaget Octowood i Kälerne som tillverkar trästolpar säger upp tre personer.

- Vi har gjort stora investeringar för att effektivisera produktionen, vi säljer fortfarande bra men marknaden är lite på nedåtgående vi har dessutom legat på lite överproduktion de senaste året men det är ingen kris i företaget, säger platschef Leif Berglund.

Octowood exporterar bland annat el- och telestolpar till Arabiska halvön och platschefen i Bräcke säger att den markanden är ostadig på grund av oroligheterna där, det påverkar försäljning negativt.