Låg Internetanvändning bland småföretagare

Bara vartannat företag har tillgång till bredband. Sex av tio småföretag  saknar möjligheten att snabbt kommunicera med sina kunder över internet, enligt en företagsbarometer från Telia Sonera.

Bara var tredje av dom tillfrågade i turistbranschen uppger t ex att de kommunicerar med sina kunder via en hemsida där de också kan köpa en resa.