Yrkeschaufförers arbetsmiljö ses över

Chaufförer som kör mögliga grenar och hyggesrester riskerar att bli sjuka. De kan få lungproblem eller mögeldammsfeber, som liknar influensa. Därför vill arbetsmiljöverket att de luftfilter som finns i förarhytterna ses över.

Verket vill också att de här resterna lagras på ett bättre sätt.
Verket har tagit ungefär 160 prover i Jämtland och Västernorrland för att se hur stort mögelproblemet är.