Polisens svar på inbjudan till intervju

  
Hej Johanna!

Jag har nu stämt av med länspolismästeren Stephen Jerand.
Han avböjer ditt erbjudande om att delta i en timmes direktsändning. 
 
Av de frågor- nedan -som nu ställs direkt till länspolismästen kan vi se att dessa tidigare har besvarats, för arbetsgivarens räkning, av HR-chefen Krister Eriksson.
Utifrån frågeställningarna finns därmed ingen ny information att delge - Vi kan fortfarande inte kommentera enskilda individärenden. Nedlagda anmälningar är en fråga för åklagaren i ärendet att besvara.
Vi har tidigare delgett er en partgemensam lägesbild utifrån det genomförda skyddskommittémötet (den 22 mars ) enligt följande:

"Med anledning av senaste dagarnas uppmärksamhet i radio angående myndighetens arbetsmiljö har representanter för arbetsgivare, fackliga organisationerna samt huvudskyddsombudet under dagen
träffats för att diskutera igenom situationen och skapa en gemensam lägesbild.

Polismyndigheten i Jämtland har överlag ett öppet klimat med bra dialog mellan chefer och medarbetare. Tillsammans kommer vi nu att arbeta med att utveckla detta ytterligare, så att alla i myndigheten kan känna sig trygga i att uttrycka sina åsikter".

Vi har även delgett er att ett partsgemensamt utvecklingsarbete, för att ytterligare stärka förutsättningarna för ett öppet klimat, hade påbörjats.
I det arbetet har frågan om det upplevda klimatet nu lyfts och diskuterats i medarbetargrupperna.

I uppföljningen av öppet klimat-arbetet kan vi se att den partsgemensamma bedömningen av lägesbilden bekräftas i medarbetargruppernas diskussioner.

  
I underlaget som återger diskussionerna i medarbetargrupperna kan vi utläsa att den övergripande uppfattningen är:

  • …. att det överlag är ett öppet klimat i den egna gruppen där man känner sig trygg i att vara öppen och tydlig. Vi törs lita på varandra utan risk för konsekvenser eller ryktesspridning. Vi respekterar varandra. Vi trivs och det visar sig bl a genom ett gott resultat.
  • … att vi har ett öppet klimat där man kan säga vad man tycker och tänker, uttrycka sina åsikter till cheferna, främst de närmaste men även, om än i mindre utsträckning till högre chefer (inkl. LPME) utan rädsla för negativa konsekvenser. Lätt att ta kontakt och prata med närmsta chef om tankar, idéer, problem. Kan upplevas svårare med högre chef och i vissa frågor.


Inom Polisens bedrivs ett löpande värdegrunds- och utvecklingsarbete, där bl a vikten av kommunikation; medarbetarskap/chefskap; struktur; att bli sedd, hörd och bekräftad; relation till ledning; förutsättningar att framföra åsikter samt organisationskultur, är naturliga delar att arbeta utvecklande med.

I vårt fortsatta arbete med öppet klimat kommer därför de genomförda och de kommande medarbetardiskussionerna vara en naturlig och viktig del i myndighetens utvecklingsarbete.

Vi prioriterar nu att fokusera på det utvecklande arbetet framåt.

Med vänlig hälsning,

Carina Norrman 
Kommunikationschef
Polisen i Jämtlands län

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista