Polis

Dålig samordning på polisen

Polismyndigheterna i hela landet är dåliga på att samordna sin räddningstjänst. Det framgår av en rapport från Rikspolisstyrelsen.

Ingen polismyndighet hade vid granskningstillfället något program som uppfyller de krav som ställs enligt FSO, Förordningen om skydd mot olyckor, enligt rapporten.