Vindkraft

Vindkraft till Bräcke

Snart kan ny vindkraft byggas ut på Midsommarberget utanför Kälarne i Bräcke kommun.

Det är företaget E.ON Vind som planerar att sätta upp vindsnurrorna,ochhar nu lämnat in en tillståndsansökan till Länsstyrelsen i Västernorrland.

Om dom får det beviljat, kan det bli upp emot åtta nya vindsnurror i området som ska stå klart om fem år.