Ägarbyte

Trångsviken chark byter ägare

Trångsviken chark kommer att tas över av konkurrenten Ramsele chark. Enligt ledningen beror ägarbytet på en tuff konkurrens i charkbranschen och ett behov av att öka volymen på produktionen.

Ägarbytet kommer att ske i månadsskiftet augusti-september. Men produktionsanläggningen kommer även fortsättningsvis att finnas i Trångsviken