EU

EU-inträde kan tysta samerna

Om blir EU medlem i Arktiska rådet kan betydelsen av Samerådets röst minska. Det säger Tom Arnbom som är arktisexpert på Världsnaturfonden till sameradion. Tidigare i år ansökte EU om en så kallad observatörsplats i Arktiska rådet.

Rådet består av representanter från de arktiska länderna och de arktiska urfolken, däribland samerna.

Samtliga dessa har rösträtt och Tom Arnbom menar att även om en observatörsplats inte innebär rösträtt för EU, så finns det en överhängande risk att EU skulle försöka få medlemsländerna att rösta likadant.

Något som hade minskat betydelsen hos Samerådets röst i Arktiska rådet.