Forskning

Bräcke populär begravningsort i landet

1:25 min

Bräcke är Sveriges åttonde popläraste kommun att begravas i sett till invånarantal. Det visar en studie som Roger Majavaara, forskare vid Umeå Universitet, har gjort.

– Bräcke har lidit av en ganska stor utflyttning under efterkrigstiden. Det här är egentligen en spegel av tidigare migrationsmönster det vill säga folk återvänder till den bygd som man definierar som hem, säger Roger Majavaara.

I Jämtlands län är Östersund den enda kommunen som har färre begravningar än dödsfall. Det innebär att många som lever och verkar i Östersund vill begravas någon annanstans.

I länets övriga kommuner är det istället lika många eller fler begravningar än dödsfall, där sticker Bräcke ut. Kommunen är länets populäraste att begravas i sett till invånarantal, och landets åttonde populäraste begravningsort. Kommunen har 16 procent fler begravningar än dödsfall.

Om man tittar på hela riket så ser det ut på samma sätt som det gör i Jämtlands län. Folk flyttar från städerna för att begravas i mindre orter som de en gång lämnade.

– Om vi tittar på dem avlidnas migration så kan man säga att landsbygden är mer attraktiv än den levande befolkningen vill göra gällande. Trots att vi är illojala mot där vi kommer ifrån så betyder det inte att de här platserna inte är viktiga för oss, säger Roger Marjavaara.