Tidningsjobb

Mittmedias sparplaner tecken på strukturkris för dagspressen

8:36 min

Mittmedias planer på att de närmaste åren minska sin personal med 150 tjänster och som berör ÖP och LT är bevis på strukturkrisen inom svensk dagspress. Journalistiken är viktigare än någonsin men det är svårt att få betalt för den.

- Journalistiken är inte i nån kris. Den är livaktigare än någonsin, mer behövd än någonsin och mer spridd än någonsin. Det som är i kris är affärsmodellerna dvs möjligheten att ta betalt för journalistik, säger Jonas Nordling, ordförande i Svenska Journalistförbundet.

Svårt att ta betalt för nättidningar
När allt fler läser sin tidning via nätet minskar tidningarnas intäkter eftersom de har svårt att ta betalt för de digitala produkterna, tidningar som inte är i tryckt form.

Lokaltidningarna LT och ÖP i Östersund berörs av det jättevarsel som Mittmedia-koncernen kom med i dag. I Mittmedia ingår Östersundstidningar som äger Östersundsposten och Länstidningen. Totalt inom hela koncernen handlar det om 130 - 150 tjänster som ska bort inom tre år. Av dessa är 100 tjänster redaktionella dvs journalister i någon form.

Professionella journalister behövs
Jonas Nordling, förbundsordförande i Svenska Journalistförbundet, säger att det är viktigt för demokratins skull att inte kvalitén på journalistiken blir för dålig när tidningar tvingas spara. Det är nödvändigt med redaktionell bearbetning av det som händer och sker för att var och en ska kunna ta ställning i viktiga frågor.

- Professionella journalister behövs, det är omöjligt att ta ställning i frågor om man inte får nån redaktionell bearbetning av det som pågår i samhället, säger han.