LYSSNARTIPS

Dödssjuka bollas mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

1:27 min

Vi berättade tidigare idag om Göran Lövgren i Hammarstrand som tvingas ut i arbetslivet av Försäkringskassan trots sin dödliga lungsjukdom KOL. Personer i hans sits hamnar då i händerna på Arbetsförmedlingen som i sin tur ska bedöma om en person kan arbeta eller inte.

– Så det blir ju en ny typ av utredning tänker jag. Där man får gå igenom förutsättningarna och möjligheterna, Anders Söderman är sektionschef på arbetsförmedlingen i Östersund.

Individuell bedömning av arbetsförmåga
Arbetet hamnar hos Arbetsförmedlingen som har till uppgift att bedöma om personen kan jobba eller inte. En individuell utredning av hur allvarligt sjuk du är och hur du reagerar på olika situationer i arbetslivet. Men någon exakt nivå på hur sjuk du måste vara för att inte få ett jobb kan inte Arbetsförmedlingen svara på. Utan det är individuellt menar Anders Söderman.
– Det finns ju personer som gör någonting några timmar per dag eller någon timmar i veckan eller som utför en arbetsuppgift. Och som en arbetsgivare också har nytta av i slutändan.

Nya regler förändrade bedömningen
2008 gjordes reglerna om i bedömningen av hurvidare du har rätt till sjukersättning eller inte. Utbildning, var du bor eller ålder spelar inte längre någon roll. Utan för att en person ska få sjukersättning måste arbetsförmedlingen konstatera att inte ett enda jobb går att få inom hela Sverige. Därefter lämnas bedömningen till Försäkringskassan som fattar det slutliga beskedet.

Borde fungera likadant i hela landet
Men Anders Söderman på arbetsförmedlingen tycker att bedömningar som görs här i länet borde fungera likadant i resten av landet.
– Såhär tänker jag, att det som kanske inte fungerar här i Östersund eller i Jämtlands län, det kanske inte heller fungerar på andra orter. Om det är så att man ska anpassa arbetet på det här sättet som man i vissa fall kanske måste göra, säger Anderas Söderman sektionschef på arbetsförmedlingen i Östersund.