vattenrening

Renat vatten med extremt höga halter e-colibakterier släpps ut i Indalsälven

Det är extremt höga halter av mag- och tarmbakterien e-coli i det renade vattnet som rinner ut från reningsverket i Hammarstrand och rakt ut i Indalsälven. En nyligen gjord provtagning visar 45 000 bakterier per 100 milliliter vatten.

Dricksvatten bedöms som otjänligt när det är mer än 10 bakterier per 100 milliliter vatten, enligt Socialstyrelsens försiktighetsmått.

Därför har nu har även den statliga Havs- och vattenmyndigheten lagt sig i fallet med vattnet i Ragunda kommun. Reningsverkets brister har varit kända länge och anläggningen ska byggas om, förhoppningsvis till sommaren, skriver ÖP.

– Jag är medveten om att genomrinningen i Indalsälven är hög, för tillfället över 400 kubikmeter per sekund. Men trots detta är det ­inte acceptabelt att släppa ut förorenat vatten i älven, säger oppositionspolitikern Bo Bergström.