Jämställdhet

Räddningstjänsten i Jämtland ska bli mer jämställd

En person ska anställas på halvtid för att ägna sig åt mångfalds och jämställdhetsfrågor. Genom att medvetet rikta sig till kvinnor och personer med utländsk bakgrund så ökar rekryteringsunderlaget väsentligt.

Därmed blir räddningstjänsten i Jämtland först i landet med att anslå pengar för att en person ska arbeta med jämställdhet.