fusk

Fler studenter vid Mittuniversitetet stängdes av för fusk

Studentfusket på Mittuniversitetet ökade kraftigt förra året. 16 studenter stängdes av på grund av fusk, 2011 var det 6 personer. Sett till hela landet så minskade avstängningarna på grund av fusk med fem procent förra året jämfört med året innan.

Totalt stängdes 534 studenter av på de 27 största lärosätena i landet förra året, det var en minskning med fem procent jämfört med året innan.

Det vanligaste sättet att fuska på är att plagiera andras arbeten. Som längst kan en student som fuskat bli avstängd i sex månader.