Återvinning

Så mycket metallskrot återvann länsborna under förra året

28 kilo per person, så mycket elektronikskrot samlade härjedalingarna in till kommunens återvinningsstationer förra året vilket var mest i hela länet.

Näst mest skrot per person samlade åreborna in, 23 kilo.

Genomsnittet för länsborna var 20 kilo per person, förra året.

Det visar statistik från El-kretsen över hur mycket elavfall, lampor och batterier som samlades in på återvinningsstationer runt om i landets kommuner förra året.

Kylskåp och TV-apparater är fortfarande vanliga men förra året ökade återviningen av främst små och medelstora hushållsapparater som till exempel vattenkokare, symaskiner och telefoner.