Alpint

Länsidrottschefen Per Erik Rönnestrand vill ha jämlikare ungdomsidrott

1:02 min

Föräldrar till barn som åker alpint i länet vill att barnen ska sluta. Pressen är för stor och det blir för dyrt. Länsidrottschefen i Jämtland, Per-Erik Rönnestrand, är medveten om problemet och tycker att det är viktigt att man kommer till rätta med problemet.

- Visst är det tråkigt när man får höra föräldrar som vill att deras barn ska sluta sporta för att de inte har råd. Det är en oerhört trist utveckling som faktiskt går att undvika med lite bättre metoder, menar Per-Eric Rönnestrand.

- Det är jätteviktigt att komma tillrätta med det här, framför allt ur ett folkhälsoperspektiv, att så många som möjligt ska hålla på med sport så länge som möjligt.

Men det är också viktigt att Sverige syns ute på världskartan, och där syns vi med medaljer. Då är det viktigt att vi har gjort rätt saker från grunden, för då får vi fler medaljer. Men vi kan inte betala barnen till idrottsframgångar, däremot kan vi skjuta många i sank på det sättet säger länsidrottschefen Per-Eric Rönnestrand till P4 Jämtland.