EU

Nytt EU kontor i Östersund

Sverige har fått 20 nya Europa Direkt-kontor som ska sprida information till allmänheten i aktuella EU-frågor och svara på frågor om EU. Ett av kontoren har placerats på Länsbiblioteket i Östersund.

Kontoret organiseras av regionförbundet som får 15 000-25 000 euro per år fram tills 2017 av EU, för att sprida information om EU:s verksamhet.

– Europa Direkt-kontoren är en viktig del av vårt arbete med att nå ut med information om EU till medborgarna. De ger besluten från Bryssel en lokal förankring, vilket också underlättar förståelse för EU-politiken. I år under medborgaråret spelar de en särskilt viktig roll i att främja dialog och debatt, säger Pierre Schellekens, chef för EU-kommissionen i Sverige.