Skyddsjakt

Länsstyrelsen beviljar skyddsjakt på ett lodjur på Jijnjevaerie samebys vinterbetesmarker

Länsstyrelsen har beviljat skyddsjakt på ett lodjur på Jijnjevaerie samebys vinterbetesmarker.Lodjuret har sannolikt dödat minst sju renar under loppet av cirka två veckor och det är troligt att lodjuret kommer att orsaka allvarlig skada om det finns kvar i området där renarna betar.

- Själva antalet renar är i det här fallet inte att se som en allvarlig skada, men i och med att lodjuret rört sig i ett mycket begränsat område och dödat en ren ungefär varannan dag gör vi bedömningen att det kommer att bli allvarlig skada om den fortsätter, säger Johan Nyqvist, rovdjursförvaltare vid Länsstyrelsen Jämtlands län på deras hemsida.

Lodjuret får jagas fram till den 3 mars.