Utbildning

Elevhemmet i Åre kan läggas ner

Elevhemmet i Åre läggs ner och elevhemmet i Järpen får bara användas av elever i årskurs ett, andra elever hänvisas till det kommunala bostadsbolaget. Så lyder grundförslaget till hur elevhemsverksamheten i Åre kommun kan komma att se ut framöver.

Förslaget ska behandlas på barn- och utbildningsnämndens sammanträde nästa vecka.

Tidigare har elever från andra kommuner kunnat bo på de bemannade elevhemmen i Åre och Järpen under sin gymnasietid, men nämnden måste spara pengar och förändringar är att vänta.

Kommunens skolchef, personal från elevhemmen, lärare och tränare har tillsammans arbetet fram det nya förslaget. Det skriver ÖP.