Politik

S-ledaren Stefan Löfven svarar på fler frågor från P4 Jämtlands lyssnare

Förbud mot uranbrytning, OS i Jämtland och rovdjursfrågan är några av P4 Jämtlands lyssnarfrågor som Stefan Löfven ger svar på.

För snart tre veckor sedan gästades P4 Jämtland av Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven som fick svara på frågor från våra lyssnare.
Han lovade då att ge svar på några fler lyssnarfrågor via mail och de svaren har vi nu fått.


Bertil Karlsson: (fd länsidrottschef Jämtland)
Om nu Sveriges Olympiska Kommitté vill anordna ett Olympiskt Vinterspel I Jämtland/Härjedalen inom dom närmsta 10 åren kan du ställa dig med en socialdemokratiskt regering i täten för en sådan satsning och ena Sverige i denna fråga?

Löfven svarar:
Som sportintresserad och norrlänning skulle jag såklart älska att se ett OS i Jämtland/Härjedalen. Men OS är ett jättearrangemang och det vore inte seriöst av mig att säga hur förutsättningarna kommer att se ut framöver.

Vad jag förstår är vägen till att ens ansöka lång - det lokala näringslivet måste vara med och ekonomin måste vara säkerställd. Sedan måste SOK ställa sig bakom. Och eftersom det är landet Sverige som söker måste detta vara ett nationellt engagemang som i så fall ska vara ett engagemang över partigränser.


Thomas Eriksson:
Vart står Socialdemokraterna i rovdjursfrågan? Varg och björn, hur många ska det finnas?

Löfven svarar:
Rovdjuren har en viktig plats i vår natur men oavsett rovdjur, och här var ju frågan varg och björn, så måste den regionala förvaltningen fungera. Skyddsjakt måste fungera om det uppstår problem mellan rovdjur och människa, och självklart måste man hålla koll på det totala rovdjurstrycket, inte minst i ett län som Jämtland. Detta måste fungera samtidigt som vi i Sverige självklart tar ansvar för gynnsam bevarandestatus för våra rovdjur.
Björn har vi en stark stam men varg har fortfarande inte ännu gynnsam bevarandestatus. Vi menar att gynnsam bevarandestatus ska nås via långsiktiga förvaltningsplaner och främst naturlig invandring.


Irene Sandberg:
Hur ställer du dig till Uranbrytning i Oviken...?

Löfven svarar:
För oss socialdemokrater är det inte aktuellt att tillåta uranbrytning i Oviken eller någon annanstans i Sverige. Vi vill också utreda hur ett förbud mot uranbrytning i Sverige kan införas.


Olle Persson:
Vad tycker du om att vi funktionshindrade arbetar för 30kr dagen och att färdtjänsten är på 28kr/resan? (dvs funktionshindrade får ta av sin pension för att bekosta resa till dagverksamheten som de ser som sitt arbete, kostar 56 kr t o r, i Östersund är hab-ersättningen 30 kr/dag)

Löfven svarar:
Dagverksamheten är viktig och betyder mycket för dem som deltar.
Det innebär en möjlighet att delta i samhället och precis som frågeställaren säger ser deltagarna det ofta som "sitt arbete".

Ersättningens storlek och reglerna för resor ser lite olika ut i olika kommuner. Jag tycker kommunerna bör se över vilka regler de har på området för att se om det går att göra något. Det är absolut önskvärt att de kan delta och att hela deras ersättning inte äts upp av resekostnader.
Allas insatser behövs.Bengt Blom, Jormvattnet:

Tänker sossarna på hur glesbygden utarmas, post, telefoni, ska vi åka 30 mil för att hämta ut 300 kr? Hur vill S hjälpa glesbygden?

Löfven svarar:
Vi socialdemokrater vill utjämna de klyftor som driver in kilar i sammanhållningen i Sverige, och som hindrar både enskilda människors och regioners utvecklingskraft. Avstånden till närmaste serviceställe ökar på många håll i Sverige och på många orter försvinner nödvändig infrastruktur.
Det är ett hot mot inte minst de små företagens möjligheter att klaras sin vardag och utvecklas. Därför har vi föreslagit ett särskilt stöd om 50 miljoner kronor per år för att trygga tillgängligheten till viss grundläggande kommersiell service i gles- och landsbygd.


Leif:
Vill fråga hur Löven tänker om landsbygden. Utvecklingen är inte positiv. Det produceras inte mat till mer än halva folkmängden.
Är det en bra utveckling, att snart har vi bara ett mejeri-företag i Sverige? Skulle vi inte kunnat klara åtminstone mjölken själva i Sverige?

Löfven svarar:

Långsiktigt behöver Sverige en övergripande och långsiktig livsmedelsstrategi för vilken matproduktion som ska ske i Sverige. Det handlar om att ta fram politiska åtgärder och strategier för utveckling av jordbruksnäringen, att tillvara ta konsumenternas intresse och att diskutera den svenska sårbarheten. En livsmedelsstrategi behöver utformas i ljuset av att vi stöder en fri marknad och minskade subventioner. En utredning behöver tillsättas som kan svara på vad samhället kan vidta för åtgärder på kort och medellång sikt.


Göte Thorén:
Hur tänker du i frågan om grusvägarna i Jämtland? (dålig standard, bilar körs sönder, lerigt, gropigt osv)


Löfven svarar
:
Fungerande vägar i Jämtland är helt avgörande för att människor ska kunna förflytta sig och för att företagen ska kunna transportera sitt gods. För att nya jobb ska kunna skapas måste kommunikationerna fungera. Vi vet att vägnätet är sårbart och att många vägar håller alldeles för låg standard. Därför avsätter vi extra pengar till både bärighetsåtgärder och tjälsäkring. En del av pengarna ska prioriteras mot de vägar som är viktiga för skogs- och basindustrin, men insatserna är förstås också positiva för alla de privatbilister som färdas på vägarna.


Håkan Larsson ordf Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner (FSV):
Är du beredd att börja arbeta för att de kommuner/regioner som släppt till sina forsar för den gemensamma elförsörjningen ska få en rättmätig del av vattenkraftens värdeskapning? Exempelvis genom att fastighetsskatten på vattenkraftsanläggningar överförs från staten till berörda kommuner/regioner.


Löfven svarar:
Förslag har lyfts om att ersättningssystem till de kommuner som berörs av olika typer av energislag ska tas fram. Det är svårt att utforma rättsäkra ersättningssystem och avgränsningar för vilka kommuner som skulle erhålla denna ersättning. Av dessa skäl avvisar vi förslag om att införa särskilda ersättningssystem eller skatteregler för olika typer energislag till kommuner och regioner, utan vill istället kompensera kommunerna genom skatteutjämningssystemet

Socialdemokratiske partiledaren Stefan Löfven svarade även på frågor från P4 Jämtlands lyssnare för några veckor sedan.