Domstolarna

Skoteråkare frias från förbudsöverträdelse

Sex män i åldrarna 25-40 år frias från rättsliga påföljder efter att i april i 2012 ha kört skoter inom ett förbudsområde i Oldflån-Ansättens naturreservat i Krokoms kommun.

Männen stod åtalade för förseelse mot områdesskydd, som brottsrubriceringen lyder. Men under pågående rättgång drog åklagaren tillbaka åtalen.

Orsaken är att åklagaren anser att brott inte kan styrkas, trots att männen erkänt att de befunnit sig i området. Deras agerande kan visserligen anses vara klandervärt men det är tveksamt om det är straffbart, enligt åklagaren.