Relationer

Stress största hotet mot att få samarbete att fungera på jobbet säger grupputvecklaren Jessica Wånggren

13 min

Idag förstörs många samarbeten på grund av stress. Tydliga spelregler, självinsikt och humor är viktiga beståndsdelar för att lyckas med samarbeten på jobbet.
Jessica Wånggren, socionom som jobbar med utveckling av organisationer och grupper i Östersund anser att vi ska fråga: Hur mår vi?

Stress är en stor faktor till att många grupper inte fungerar, berättar Jessica Wånggren.
– Man behöver faktiskt tid till att prata, och det blir mindre tid till det idag.
Då är det dersto viktigare att det finns ett tydligt ledarskap. En chef som är närvarande är viktigt, så medarbetarna får det stöd de behöver.

När kommunikationen inte fungerar i en arbetsgrupp är det viktigt att prata om våra styrkor, enligt socionom Wånggren.

Storleken på en grupp är också viktig. Men egentligen handlar det mer om vad man gör med de interna relationerna, som till exempel trygghet och  gemensamma regler.

Vilka olika roller finns det i grupper?

– Det finns personer som är driven, sprutar ideér och någon som slutför.
Men det är oftast bäst om man klargör vilka roller vi har. Ibland så behöver någon gå in i en annan roll.
– Man kan utveckla den befintliga grupp som finns.
Det är kanske inte så lyckat med en massa småchefer, betonar Wånggren.

Kommunikation, reflektion, självinsikt och gruppinsikt är byggstenar som man kan använda för att lyckas med gruppsamarbeten, tipsar Wånggren,
Jessica Wånggren är socionom som har erfarenhet av utveckling av grupper och organisationer. Hon tycker att det vara lyckat att plocka fram det positiva för att utveckla en grupp.
– Varför inte använda arbetsplatsträffar till att fråga oss: Hur mår vi, vad har inte fungerat denna vecka och framförallt vad har vi lyckats bra med och hur kan vi utnyttja det i andra sammanhang?

Ledaren ska vara tydlig, tala om vad som gäller, våga ta svåra tuffa beslut, att vara duktig på kommunikation, ta hand om sin hälsa och inte vara stressad.
– Man är förebild som ledare, det är du som sätter arbetsklimatet, betonar Wånggren och fortsätter beskrivningen av en bra ledare.
– Är du själv humoristisk , vänlig och visar respekt så är det de du skapar i gruppen också.

Känslan av sammanhang är en viktig faktor för hälsan.
Det är viktigt att man vet vad man ska göra och varför man gör det.

Men glöm framförallt inte bort att ha roligt på jobbet, då mår du  och din arbetsgrupp bra, säger socionom Jessica Wånggren avslutningsvis till P4 Jämtland.