vård

Brist på samlat ansvar ledde till amputation

En patient med infektion i en tå fick inte rätt omhändertagande, vilket till slut ledde till att tån måste amputeras.

I en Lex Maria-anmälan om händelsen, vid en hälsocentral i Östersund, konstaterar anmälningsansvarig läkare att avsaknad av kontinuitet och personal med samlat ansvar för patientens vård, bidrog till den olyckliga utvecklingen.

Patienten ifråga fick träffa flera olika stafettläkare och olika distriktssköterskor i sina kontakter med hälsocentralen, framgår det av anmälan.