Djurskyddslagen

Friande dom för nackstick JO-anmäls

Efter att Östersunds tingsrätt i en dom i november förra året friade en renskötare i Jämtland från brott mot djurskyddslagen har nu Svenska Djurskyddsföreningen anmält både tingsrätten och åklagarkammaren i Östersund till Justitieombudsmannen, JO.

Renskötaren erkände att han använt den olagliga avlivningsmetoden nackstick.

Trots det ogillades åtalet med hänsyn till att metoden använts länge av en ursprungsbefolkning inom en traditionell näring.

– Det är inte relevant då den svenska djurskyddslagen gäller alla som bor i Sverige, säger Lillemor Wodmar, generalsekreterare i Svenska Djurskyddsföreningen.

Nackstick med kniv är förbjudet enligt djurskyddslagen och Jordbruksverkets föreskrifter då det innebär att djuret blir förlamat och så småningom dör av kvävning, vilket är ett oacceptabelt lidande enligt Jordbruksverket.

Svenska Djurskyddsföreningen anser att det bakgrundsarbete tingsrätten gjort är under all kritik. Jordbruksverket gavs inte heller något tillfälle att yttra sig till rätten. Då åtalet ogillades, trots att det är uppenbart att renskötaren bröt mot djurskyddslagen och Jordbruksverkets föreskrifter, borde åklagaren ha överklagat domen, vilket inte skedde.

– Vi anser därför att både Östersunds tingsrätt och åklagarkammaren i Östersund ska kritiseras av JO för felaktig handläggning av ärendet, säger Lillemor Wodmar.