P4 Kollar Människor som gör skillnad

Vuxnas engagemang får ungdomar på rätt köl i Åre kommun

1:45 min

Åre kommun satsar hårt på att fånga upp ungdomar som hamnat snett eller är på väg att göra det. Ett tätt samarbete mellan olika verksamheter som möter ungdomarna som skola, fritidsledare, kyrkan socialtjänst och polis gör att fler ungdomar i riskzon fångas upp.

För Samuel Toivanen i nian har engagemanget hos just personalen i fritidsgruppen betytt enorm skillnad.

– Jag har fått mycket stöttning. Utan den hade jag nog fortsatt att skolka. Jag hade ganska stökig skolgång och skolkade i ett år, totalt. I dag är det skitbra. Jag sköter mig och har ganska bra betyg, säger Samuel Toivanen till P4 Jämtland.

Unikt samarbete mellan polis och socialtjänst

I Åre kommun samarbetar bland annat polis och socialtjänst på ett sätt som beskrivs som unikt, berättar närpolischefen i Åre Eva Helin och kommunens drogsamordnare socionomen Malin Bergqvist. Där tog samarbetet mellan kommun/socialtjänst och polis skruv först när det "klickade mellan" närpolischefen och socionomen.

Bland annat drogs ett konkret samarbete med Fryshuset i Stockholm i gång. Samarbetet kallas "Lugna gatan i glesbygd" och innebär att man fångar upp de ungdomar som är informella ledare och som riskerar att dra med sig andra i droger och kriminalitet. Genom utbildning, stöd och samtal så är tanken att de ungdomarna istället ska bli positiva ledare för sina jämnåriga.