Vattenbruk

Nej till utökad fiskodling i Vattudalen

Länsstyrelsen säger nej till utökning av en fiskodling i sjön Dragan i Ströms Vattudal. Skälet är den alltför stora mängden utsläpp.

Länsstyrelsen anser att vattenbruk ska kunna utvecklas inom Jämtlands län men att det måste vara godtagbart ur miljösynpunkt och långsiktigt hållbart.

Fiskodlingen har sedan odlingen startade fram till 2011 lett till en fördubbling av totalfosforhalten nedströms odlingslägena, enligt länsstyrelsen.