äldreomsorg

De ska bygga Ragundas nya äldreboende

Byggföretaget Trångsviken Bygg AB får uppdraget att bygga det nya äldreboendet i Hammarstrand. Företaget tog hem uppdraget genom ett anbud på 78 miljoner kronor.

Det ligger inom den ram som kommunfullmäktige i Ragunda angett för projektet och byggnationen kan därmed sättas igång under året, skriver kommunen på sin hemsida.

Det nya äldreboendet kommer att byggas i direkt anslutning till redan befintliga Björkhammar och innefatta 40 platser för särskilt boende. Delar av de redan existerande platserna på Björkhammar kommer byggas om till avlastning och korttidsplatser.

All hemtjänst och administration kommer också att förläggas under samma tak i direkt anslutning till äldreboendet. Det skapar en bra samordning av vård- och omsorgsverksamheten. Idag finns också kommunens centralkök i byggnaden som tillika delas av landstingets verksamhet i form av hälsocentral, ambulans och tandläkare.

Om allt går enligt plan kommer det nya äldreboendet att stå färdigt 2015.