EU-pengar

Jämtlandspolitikern Robert Uitto styr över EU-pengar

Regionrådet Robert Uitto (s) kommer att vara Jämtlands och Västernorrlands representant i EU:s budgetarbete om hur pengarna i strukturfonderna ska fördelas i unionens olika regioner.

Pengar från strukturfonderna skall finansiera olika utvecklingssatsningar. Under den senaste perioden har Jämtland och Västernorrland disponerat över 3 miljarder kronor i Strukturfonderna, det är ännu inte klart hur mycket pengar programmen kommande period kommer att innehålla.

– Det känns hedrande och utmanande att få deltaga i utformningen av överenskommelsen med EU och att också få deltaga i utformningen av fonderna som kan ge vårt län ett rejält ekonomiskt stöd i utvecklingen. Det handlar ju om enormt många miljoner per år under de närmaste åren för oss och Västernorrland, även om vi ännu inte vet den exakta budgeten.", säger Robert Uitto (s), Regionråd