Renhållning

Dyrare sophämtning i Östersund väcker reaktioner

Östersunds kommun har sedan årsskiftet höjt avgifterna för sophämtning med 17 kronor per tömning för det vanligaste kärlet på 190 liter och sedan räkningen gick ut i början av veckan har folk börjat reagera.

– Det ringer rätt mycket och folk undrar varför det skett en sån kraftig höjning. Jag är inte så förvånad, många är inte beredda att betala särskilt mycket för att bli av med sitt skräp, säger Ola Skarin, renhållningschef vid Östersunds kommun.

Höjningen görs för att styra folk att sortera sina sopor bättre, ju bättre sorterade sopor desto lägre avgift.

Om man har maximalt antal tömningar, 26 stycken per år, kostar det 1 300 kronor för ett 190 liters kärl men om man sorterar bättre och behöver hämtning färre gånger kan man få ner avgiften väsentligt.

– Om man sorterar som man ska menar vi att man bör komma under 15 tömningar, det blir i så fall 750 kronor, kanske inte en jättestor besparing men det handlar också om att värna miljön, säger Ola Skarin.

Undersökningar som gjorts visar att 70 procent av det som kastas i de brännbara soporna egentligen är avfall som ska sorteras.