Många tomma lokaler - trots utlokaliseringar

Även om alla de närmare 1200 föreslagna statliga ersättningsjobben flyttas till Östersund, så kommer ändå merparten av militärens gamla lokaler stå tomma.

Enligt Jan-Peter Jonsson, som är VD på fastighetsbolaget Vasallen som vill ta över försvarets lokaler i Östersund, behövs bara en dryg tiondel av försvarets lokaler till de planerade ersättningsjobben.