Mittuniversitetets rutiner sågas

- Mittuniversitetet bör koncentrera statsvetenskapen till Östersund.

Det rekommenderar Sten Berglund, professor i Örebro, som hyrts in för att hjälpa universitetet att lösa stridigheterna inom det statsvetenskapliga ämnet.

Samarbetssvårigheterna och motsättningarna som en längre tid präglat arbetsmiljön, handlar ytterst om en maktkamp mellan campusorterna Sundsvall och Östersund, om var statsvetenskapen ska förläggas, enligt Berglund.

Institutionens administrativa kultur sågas fullständigt och deras planeringsrutiner beskrivs i rapporten som ”rent ut sagt förödande”.