Miljardstödet från EU kan snart vara över

Sverige och länet kan tvingas säga adjö till de stödmiljarder från EU som i dag i första hand Norrland och skogslänen får del av.

Sverige förlorar troligen regionalstödet från EU om de svenska förhandlarna lyckas med sin strama linje i förhandlingarna om EU:s nästa långtidsbudget.

- Sverige är berett att avstå från regionalstödet, säger Lars Danielsson, statssekreterare hos Göran Persson, efter dagens diskussioner i Bryssel om EU:s regional- och strukturstöd under nästa budgetperiod.