"Att placera fängelset blir ett svårt jobb"

Regeringen har bestämt att det ska byggas ett fängelse i Östersund. Och nu börjar det svåra arbetet med att hitta en bra plats för anstalten.

Ove Wallberg på Östersunds kommun leder det arbetet. Den 18 februari drar det arbetet igång på allvar för då ska kommunen få besked om vad det är för sorts anstalt som ska byggas i Östersund. Men redan nu kan Ove Wallberg utesluta vissa placeringar. Centrala Östersund och centrala delar av alla större samhällen i kommunen är inte aktuellt. Inte heller är det troligt att anläggningen byggs mitt i skogen.
- Det är trots allt en stor arbetsplats så det måste finnas en fungerande infrastruktur, säger Ove Wallberg.