Kraftbolag sätts i blockad

Elektrikerförbundet har försatt flera kraftbolag i länet i blockad.

Svenska elektrikerförbundet och arbetsgivarparten EFA, Energiföretagens arbetsgivareförbund, har inte kunnat enas om nytt kollektivavtal.

Nu är Härjeåns Nät, Bergs tingslags Elektriska, Elektro Sandberg, Fortum och Sydkraft försatta i blockad för arbetsuppgifter som rör nybyggnation och tillbyggnation för produktion och distribution av el.

Från 9 februari utvidgas blockaden till att gälla även bredbandsutbyggnad och mätaravläsning, om parterna inte enats innan dess, säger Sven Höckert , ombudsman för Elektrikerförbundet i länet.