I 5-soldater ska lockas till utlandstjänst

Verksamheten vid Fältjägarregementet i Östersund, rullar på - trots avvecklingsbeskedet före jul. De kommande två veckorna pågår utbildning i internationell tjänst.

Det är dels en förberedelse för samövningen, tillsammans med Natostyrkor i Norge i mars, men också för att väcka intresse för den svenska utlandsstyrkan.

- I september hade ungefär 30 procent av årets värnpliktiga sökt internationell tjänst, vårt mål är att dubbla det. Även bland officerarna är intresset stort för utlandstjänstgöring.

Det säger Bengt Olofsson, ställföreträdande bataljonschef vid I 5:s infanteribataljon, till Radio Jämtland.